Privacy verklaring
schoonheidsspecialiste schoonheidssalon huidverzorgingspraktijk huidverzorging bennekom wageningen ede massage acne behandelingen rugmassage bindweefselmassage hotstonemassage epileren wenkbrauwen harsen wimpers meeeters pukkels nouvital puurr het bennekoms zen moment at kim  tienerbehandelingen

Privacy verklaring


Huidverzorging Bennekom @Kim, gevestigd aan Lindelaan 15 6721 VB Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:  kim@huidverzorgingbennekom.nl 06-27294591

Kim Weckx is de Functionaris Gegevensbescherming van

Huidverzorging Bennekom @Kim


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverzorging Bennekom @Kim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer dmv betaalverzoek


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverzorging Bennekom @Kim verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

-behandelplan

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Het bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kim@huidverzorgingbennekom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Huidverzorging Bennekom @Kim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Huidverzorging Bennekom @Kim verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Huidverzorging Bennekom @Kim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverzorging Bennekom @Kim) tussen zit. Huidverzorging Bennekom @Kim gebruikt alleen de agenda app, whatsapp en de mail.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huidverzorging Bennekom @Kim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Huidverzorging Bennekom @Kim verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidverzorging Bennekom @Kim gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidverzorging Bennekom @Kim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kim@huidverzorgingbennekom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huidverzorging Bennekom @Kim wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidverzorging Bennekom @Kim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw behandel/gezondheid gegevens staan niet in een computer. Louter op een kaart in de kaartenbak. Deze staat in een kast en wordt afgesloten na werkdag. Niemand kan bij uw gegevens behalve eigenaar van Huidverzorging Bennekom @Kim.   

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze klantenservice (Autoriteit Persoonsgegevens) en/of via kim@huidverzorgingbennekom.nl.Bank rekeningnummer

NL11RABO0141390743

ovv Huidverzorging Bennekom


KvK registratie nummer

70019320


Copyright All rights reserved Huidverzorging Bennekom @Kim 2017